İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR !
Türkiye’nin en gelişmiş hayvan barınağı
Türkiye’nin en gelişmiş hayvan barınağı
Evet için destek istedi
Evet için destek istedi
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR !
İHALE İLANI Vİ NO : 362/19.04.2017
İHALE İLANI Vİ NO : 362/19.04.2017
Mutlu çocuk festivali
Mutlu çocuk festivali
Haber Detayı
25 Nisan 2017 - Salı 10:43
 
İLAN VİNO : 130/18.02.2017
RESMİ İLAN Haberi
İLAN  VİNO : 130/18.02.2017

T.C. ISPARTA 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN 
ESAS NO : 2017/59 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI 
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER                 : ISPARTA İLİ MERKEZ İLÇESİ GÜLCÜ MAHALLESİ 
MEVKİİ                      : HALİFE SULTAN 
ADA NO                      : 95
PARSEL NO                     : 70
VASFI                         : TARLA
YÜZÖLÇÜMÜ                     : 620 M²
MALİKİN ADI VE SOYADI             : MUSTAFA DOĞAN 
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI    : ISPARTA BELEDİYESİ
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2017/59 Esas Esas sayısında dava açılmıştır.
Dava konusu Isparta ili Merkez ilçesi, Gülcü Mahallesi Halife Sultan mevki 95 ada 70 parselde kayıtlı taşınmazın Isparta Belediye Başkanlığının 16/08/2016 tarih ve 832 karar sayılı kamu yaran karan gereğince kamulaştırılmasına karar verildiği, ancak davalıların 2942 Sayılı Kanunun 8. Maddesi gereğince satın alma usullerine göre kamulaştırılmasına karar verilerek işlemlere başlanmış, satın alma usulü gereğince yapılan kıymet taktirini kabul etmeyerek anlaşmazlık tutanağı imzalayan veya çağrıya rağmen görüşmelere katılmayan davalılara karşı 2942 S.K. Hükümleri gereğince taşınmazın kıymetinin tespiti ve Isparta Belediye Başkanlığı adına tescili talebiyle dava ikame edildiği; İşbu dava ile ilgili Isparta Belediye Başkanlığı tarafından kamulaştırmaya konu taşınmaz maliklerinin 2942 S.K.nun 10 ve 14. Maddesi gereğince mahkemece yapılan tebligat gününden tebligat yapılamayanlara tebligat yerine geçmek üzere mahkemece gazete ile yapılan ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde kamulaştırma işlemlerine karşı idari yargıda iptal ve maddi hatalara karşı da düzeltim davası açabilecekleri, idari yargıda iptal davası açanların dava açtıklarım ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri taktirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceğini ve mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malın kamulaştırmayı yapan kurum adına tescil edileceği, hak sahiplerinin bedelin T.C. Isparta Vakıflar Bankası A. Ş. Isparta Merkez Şubesine yatırılacağı ve konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin de tebliğ tarihinden itibaren 14 günlük süre içinde mahkemeye yazılı olarak bildirilmesi gerektiği, 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 15/02/2017
VİNO : 130/18.02.2017

 

Kaynak: Editör:
Etiketler: İLAN, , VİNO, :, 130/18.02.2017,
Yorumlar
Haber Yazılımı porno izle sex hikaye porno indir türk porno escort istanbul escort porno