İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR !
Türkiye’nin en gelişmiş hayvan barınağı
Türkiye’nin en gelişmiş hayvan barınağı
Evet için destek istedi
Evet için destek istedi
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR !
ISPARTA BELEDİYESİ YENİ HUZUREVİ BİNASI YAPIMININ STARTINI VERDİ
ISPARTA BELEDİYESİ YENİ HUZUREVİ BİNASI YAPIMININ STARTINI VERDİ
İLAN Vİ NO : 240/13.03.2018
İLAN Vİ NO : 240/13.03.2018
Haber Detayı
21 Mart 2018 - Çarşamba 11:25
 
İHALE İLANI Vİ NO : 267/21.03.2018
RESMİ İLAN Haberi
İHALE İLANI Vİ NO : 267/21.03.2018

T.C.
ISPARTA
1. İCRA DAİRESİ
2015/83 TLMT.
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri :Isparta İli, Atabey İlçesi,Atabey Köyü,Onaç mahallesi mevki, ana taşınmaz zemin tipli, 50529445 zemin nolu, 124/12188 cilt/sayfa nolu, 368.00m2 yüzölçümlü, bahçeli bina ve arsası vasfıyla 12230 parselde tapuda kayıtlı taşınmazın tam payı ile birlikte tamamının satışıdır.Satışa konu taşınmaz üzerinde tek katlı bahçeli bina ve müştemilatları bulunmakta olup yaklaşık 14 yıllık yığma yapı tek katlı bina ortalama 80,00m2 yüzölçümlü, 3 oda 1 salon, mutfak, banyo, wc, hol, antre, 2 balkondan ibaret olduğu, pencereler pvc, çatılı, çatı üzeri kiremit kaplı, bahçe duvarları mevcut, binanın yanında tek katlı sıvasız müştemilat bulunduğu, güneş enerjili,binanın yakınından yüksek gerilim hattının geçtiği, ana yola yakın ve imar planı içinde, konut alanında ayrık nizam 2 kat yapı müsadeli olduğu, alt yapı hizmetlerinden yararlandığı, yapıruhsatı ve yapı kullanma izin belgesinin bulunamadığı, yapı denetim uygulamasının yapılmadığı, ilçe merkezine ortalama 1,2km uzaklıkta olduğu, 1. derece deprem bölgesinde olduğu bilirkişi raporunda belirtilmiştir. Detayı dosya ve bilirkişi raporunda mevcuttur. Taşınmaz kaydında bulunanirtifak hakkı ile birlikte satışı yapılacaktır.
Adresi        : Sinan Mahallesi, Salih Ergün Caddesi, No:3   Atabey / ISPARTA
Yüzölçümü   : 368 m2         
Kıymeti   : 90.000,00 TL
İmar Durumu   : İmar planı içerisinde, konut alanı olarak ayrılan sahada olduğu bildirilmiştir.
KDV Oranı   : 0 KDV kanunun 17. mad. 4. fıkrasının ş bendi gereğince istisnadır.
Kaydındaki Şerhler   : TEK Genel Müd. Lehine 701m2 daimi irtifak hakkı,diğerleri 
  takyidatta olduğu gibidir.
1. Satış Günü   : 16/05/2018 günü 14:00 - 14:05 arası
2. Satış Günü       : 27/06/2018 günü 14:00 - 14:05 arası
Satış Yeri                : Kutlubey Mah. Öğretmenevi Karşısı Eski Adliye Binası 
   Zemin Kat İhalesiSalonu Merkez-ISPARTA
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin 50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin 50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. KDV kanunun 17. maddesinin 4. fıkrasına eklenen (ş) bendi uyarınca ihale alıcısındantaşınmazın satışından kaynaklanan KDV alınmayacaktır, Damga vergisi,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2015/83 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.
7- "İşbu satış ilanı ilgililerin tapu kaydında yazılı adreslerine tebliğe gönderilmiş ancak adreste tebligat yapılamaması halinde ve adresleri tapuda ve merns sisteminde kayıtlı olmayanlar için de tebligat yapılamamasıhalinde iş bu satış ilanı tebliğ yerine kaim olmak üzere İİK'nın 127. maddesi gereğinceilanen tebliğ ve ilan olunur.13/03/2018
Vİ NO : 267/21.03.2018
Kaynak: Editör:
Etiketler: İHALE, İLANI, Vİ NO :, 267/21.03.2018,
Yorumlar
Haber Yazılımı porno izle sex hikaye porno indir türk porno escort istanbul escort porno